Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor

Havlan a kolektiv           

Objednací číslo 302701
Nakladatel LINDE Praha
ISBN 978-80-7201-899-4
Datum vydání březen 2013
Počet stran 344
Cena 550,- Kč
Anotace Cílem publikace, která navazuje - zvláště strukturou - na dvě úspěšná vydání knihy „Majetek obcí a krajů", není jen postihnout to nejdůležitější z platné zákonné úpravy majetku územních samospráv a dát čtenáři i řadu doporučení a námětů, jak tuto úpravu aplikovat v praxi, ale také dostatečně zohlednit teoretický základ dané materie. Autorský kolektiv složený z vysokoškolských učitelů a současné z řad právníků působících v samosprávných celcích vysvětluje platnou právní úpravu včetně příslušné judikatury a propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky výkonu vlastnického práva a jiných majetkových práv daných veřejnoprávních korporací s jejich majetkoprávní realitou.
Kniha je určena pracovníkům a funkcionářům územních samosprávných celků, dalším odborníkům teorie a praxe zaměřeným na majetkoprávní problematiku těchto subjektů, jakož i akademické obci, tj. zejména učitelům a studentům právnických a ekonomických fakult.
Kniha je určena všem zaměstnancům orgánů veřejné správy a zároveň může dobře posloužit i soukromým firmám,
ve kterých se kontroly orgánů veřejné správy realizují.
« zpět