Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

LIMITY PRÁVA 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hamuľák/Madleňáková
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-45-8
Datum vydání duben 2013
Počet stran 522
Cena 590,- Kč
Anotace

Právo jako normativní systém neexistuje ani nepůsobí ve vzduchoprázdnu, ale naopak odráží stav a potřeby společnosti, je závislé na jejích technických a informačních možnostech, střetává se s jinými normativními systémy a v průběhu času se neustále vyvíjí. To všechno limituje jeho podobu a rozsah. Právo je navíc vnitřně členěný systém, v němž existence jednotlivých odvětví může vést a vede k překrytí, vzájemné interakci a též ke vzájemnému omezování. Každé odvětví práva pak navíc stanovuje konkrétní limity jednotlivých svých institutů. Limity práva se tedy mohou nacházet jak mimo právo samotné, tak uvnitř tohoto systému.
Tématem limitů práva se zabýval 6. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků. Sborník z konference obsahuje na 60 příspěvků. Účastníci konference se ve svých příspěvcích zaměřují na odhalování limitů práva obecně i limitů jednotlivých právních odvětví.

« zpět