Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

MODEL PRÁVA, Vztah práva a morálky 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Morávek
Objednací číslo 303701
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-911-3
Datum vydání červenec 2013
Počet stran 104
Cena 145,- Kč
Anotace

Právně-filozofická publikace se zabývá fundamentálními otázkami práva. Autor sepsal své úvahy o právu a o jeho vztahu k ostatním normativním systémům, primárně pak k morálce. Publikace pojednává o tom, jaké by právo mělo být a jaký by měl být jeho vztah k morálce. Je zde představen určitý ideální model spolu s poukázáním na některé příčiny, které vedou k tomu, že se naznačené modelové situace nedaří dosáhnout, stejně jako úvahy o tom, k čemu mohou deficity ve vztahu práva a morálky vést.

Práce autora byla oceněna 1. místem v kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2012.

« zpět