Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hejra a kolektiv
Objednací číslo A2862
Nakladatel ANAG
ISBN  978-80-7263-823-9
Datum vydání červenec 2013
Počet stran 864
Cena 1099,- Kč
Anotace

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový zákon o obchodních korporacích, důležitý právní předpis pro všechny, kteří mají co do činění s obchodními společnostmi nebo družstvy - společníky, akcionáře, jednatele, prokuristy, členy představenstev. Autoři publikace pojali výstižnou formou čtenáři objasnit podstatu a praktický dopad jednotlivých ustanovení nového zákona o obchodních korporacích.
Nový zákon o obchodních korporacích
Nový zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), „nahrazuje" s účinností od 1. ledna 2014 dosavadní obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.). Jedná se o zcela nový právní předpis, nikoliv předpis novelizovaný.
Podstatou úpravy nového zákona je úprava obchodních společností. Komentáře v knize k jednotlivým paragrafům proto mj. vysvětlují i důvod, proč bylo to které ustanovení do právního předpisu zařazeno.
Jaké důležité změny nový zákon přináší?
U společnosti s ručením omezeným je novinkou zejména možnost vydávání různých druhů podílů, minimalizace základního kapitálu a změna u zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným.
V rámci společnosti akciové je třeba zdůraznit zejména změny v organizační struktuře - k našemu tradičnímu uspořádání se nově přidává možnost zvolit si tzv. monistický systém řízení jen s jedním silným orgánem, kterým je správní rada.
Praktický rádce pro orientaci v obchodním právu
Cílem autorského kolektivu této knihy je předložit široké, zejména neprávnické veřejnosti, text nového zákona o obchodních korporacích se stručnými, přesto však výstižnými, poznámkami, jež srozumitelně vysvětlují podstatu jednotlivých ustanovení zákona a které pomohou k rychlé orientaci v novém zákoně. Knihu ovšem jako praktického pomocníka ocení i praktikující právníci i členové orgánů a zaměstnanci korporací

« zpět