Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

EXEKUČNÍ ŘÁD A ZÁKON Č. 119/2001 Sb. KTERÝM SE STANOVÍ PRAVIDLA PRO PŘÍPADY SOUBĚŽNĚ PROBÍHAJÍCÍCH VÝKONŮ ROZHODNUTÍ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hlavsa/Dávid/Kojan
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-54-0
Datum vydání září 2013
Počet stran 256
Cena 590,- Kč
Anotace

Exekuční řád byl v posledních letech několikrát novelizován, naposledy k 1. srpnu 2013. Rozsáhlé změny zavádí s účinností od 1. ledna 2013 zákon č. 396/2012 Sb., který na jedné straně posiluje postavení exekutorů (výkon rozhodnutí provádí téměř výlučně soudní exekutor), na druhé straně některé jejich dosavadní pravomoci omezuje (např. nemožnost sepisovat exekutorské zápisy obsahující svolení k přímé vykonatelnosti), a opět zavádí tzv. povinné předžalobní upomínky.
Podrobné poznámky k jednotlivým ustanovením věnují pozornost zejména aplikaci novelizovaných ustanovení a judikatuře obecných soudů i soudu Ústavního.
Dále kniha obsahuje zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy, kdy realizace soudního výkonu rozhodnutí, daňové exekuce, správní exekuce, či exekuce prováděné soudním exekutorem se mohou dostat do vzájemného střetu. V praxi se přitom nejedná o ojedinělé případy a k častým střetům zejména dochází v současné době mezi prováděním soudního výkonu rozhodnutí a daňovou exekucí. I tento zákon autoři podrobně komentují s uvedením zásadní soudní judikatury.
Čtenář v knize najde komplexní informace o zákonné úpravě včetně poučení o tom, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení exekučního řádu.

« zpět