Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

ISLÁMSKÉ RODINNÉ PRÁVO 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hlavsa/Dávid/Kojan
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-55-7
Datum vydání září 2013
Počet stran 264
Cena 400,- Kč
Anotace

Monografie nabízí první ucelený pohled na islámské rodinné právo, kdy středem pozornosti je právo manželské.
Úvodní část se věnuje pramenům islámského práva a právním školám, jejichž role při výkladu práva a názorová pluralita je častokráte opomíjena. První kapitoly knihy obsahují nástin vztahu islámského práva a práva státního, stejně jako právní úpravy subjektů práva. Stručně je představen i vývoj právních úprav v muslimských zemích, který doznal především od počátku dvacátého století celé řady změn.
Stěžejním institutem publikace je manželství, ať už se jedná o různé formy manželství, nebo jeho uzavření, zrušení a zánik. Čtenář se seznámí s předpoklady a způsobem uzavření manželství, stejně jako s manželskou smlouvou, ve které je mimo jiné sjednáno obvěnění pro ženu (mahr). V rámci kapitol věnovaných zrušení a zániku manželství jsou vysvětleny způsoby rozvodu manželství - především zapuzení ženy (taláq), rozvod dohodou za poskytnutí kompenzace (chulc) a rozvod soudní cestou. Problematiku uzavření, zrušení a zániku manželství doplňují kapitoly o vztazích mezi manželi a následcích zrušení či zániku manželství. Publikace je vhodná jak pro studenty věnující se rodinnému nebo islámskému právu, tak i zájemce z řad nejen odborné veřejnosti.

« zpět