Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Blažek/Šafrová/Drášilová
Objednací číslo BEK49
Nakladatel C.H.Beck
ISBN  978-80-7400-478-0
Datum vydání říjen 2013
Počet stran 240
Cena 490,- Kč
Anotace

Jsou velké, silné, vysoce produktivní. Vytváří hodnotu pro zákazníky, dávají lidem práci, jsou společensky odpovědné. Působí v globálním měřítku, vymykají se kontrole trhů i států. Neslouží primárně obecnému blahu, nýbrž zisku svých vlastníků. Jsou produktem i zdrojem globalizace. Vzbuzují velké naděje a vyvolávají velké obavy. Jsou předmětem zvýšené pozornosti sociálních myslitelů. Jsou opěvovány liberálními ekonomy a zatracovány atiglobalizačními aktivisty. Široká veřejnost k nim má převážně ambivalentní vztah.
Jde o nadnárodní společnosti - fenomén současného světa.
Jaké vlastně ve skutečnosti jsou? Jak jsou organizovány a řízeny? Co přinášejí? Jak velký je jejich vliv? Tyto i další otázky si kladli autoři, když zkoumali roli nadnárodních společností v celosvětovém měřítku a v podmínkách České republiky, kde jejich vstup, datující se od počátku poslední dekády dvacátého století, přinesl zásadní ekonomické i celospolečenské efekty.
Kniha je rozdělena do šesti kapitol: Vznik a vývoj nadnárodních společností, Vstup nadnárodních společností do českého prostředí, Formy uspořádání nadnárodních společností, Organizace a řízení nadnárodních společností, Kultura nadnárodních společností a Budování image nadnárodních společností.
Kniha je určena všem zájemcům o tuto zajímavou problematiku, manažerům z praxe i studentům ekonomických oborů.

« zpět