Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Občanský zákoník - velký komentář Svazek I §1-117 Obecná ustanovení 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Melzer/Tégl a kolektriv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-73-1  
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 776
Doporučená cena 1190,- Kč
Sleva
Popis

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části.

Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je - s jistou nadsázkou - shrnuto to nejpodstatnější pro soukromé právo. Nalezneme zde např. kritéria kogentnosti a dispozitivnosti soukromoprávních norem, pravidla výkladu a aplikace zákona, výčet základních zásad - mj. ochrana člověka a jeho osobnosti, zvýšený zájem na ochraně rodiny, rodičovství a manželství a ochrana slabšího. Mimořádnými v tomto ohledu jsou princip poctivosti (§ 6) a zákaz zneužití práva (§ 8).

Další pasáže jsou věnovány statusovým otázkám člověka (narození, smrt, prohlášení za nezvěstného, prohlášení za mrtvého, zásahy do svéprávnosti). První svazek je uzavřen pojednáním o ochraně osobnosti člověka.

« zpět