Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Svejkovský/Deverová a kolektiv
Objednací číslo BK19
Nakladatel C.H.Beck
ISBN

978-80-7400-445-2.

Datum vydání listopad 2013
Počet stran 544
Cena 890,- Kč
Anotace

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku.
Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.

« zpět