Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Svoboda/Smolík/Levý/Šínová a kolektiv
Objednací číslo EKZ152
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-506-0
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 1800
Cena 1890,- Kč
Anotace

Jde o první komentář na trhu podle znění od 1. 1. 2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících hmotněprávních předpisů, k jejichž přijetí došlo ve druhé polovině roku 2013.
Nová koncepce komentování zaručuje přehlednější, stručnější a levnější publikaci, aniž by došlo k redukci věcného obsahu výkladu.
Komentář není teoretickým pojednáním, ale praktickým textem zabývajícím se konkrétní aplikací procesních předpisů.
Kolektiv autorů tvoří zkušení soudci, učitelé civilního práva z právnických fakult v Olomouci, Praze a Plzni a advokáti.

« zpět