Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

PRAKTIKUM Z PRÁVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Tomozsková/Vícha/Vopařilová
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-71-7
Datum vydání listopad 2013
Počet stran 192
Cena 280,- Kč
Anotace

Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí. Praktikum vychází ze základního cíle připravit studenty na řešení praktických případů z oblasti práva životního prostředí a procvičit přitom nejen znalosti z oboru práva životního prostředí, ale i ze souvisejících oborů, zejména ze správního práva.
Jednotlivé kapitoly z obecné části práva životního prostředí obsahují po stručném úvodu do tématu kontrolní otázky, případové studie, aktivity s úkoly a přehled relevantní judikatury. Kapitoly ze zvláštní části obsahují také přehled důležitých ustanovení právních předpisů a přehled správních aktů vydávaných na daném úseku. Součástí každé kapitoly jsou také klíčová slova a přehled doporučené literatury. Na závěr praktika je zařazen slovníček pojmů a přehled důležitých internetových stránek.
Praktikum je určeno především pedagogům a studentům právnických fakult. Informace obsažené v  praktiku však využijí všichni, kdo se ve své praxi věnují právu životního prostředí.
Autoři praktika působí na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

« zpět