Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

ZÁKONÍK PRÁCE 2014 (sešitové vydání) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Schmied/Trylč
Objednací číslo A2891
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7263-848-2
Datum vydání leden 2014
Počet stran 168
Cena 129,- Kč
Anotace

Praktické sešitové vydání zákoníku práce ve znění účinném k 1. 1. 2014 nabízí čtenářům vedle aktuálního znění jednotlivých ustanovení tohoto základního pracovněprávního předpisu i stručný souhrnný komentář k jeho uceleným částem.
Změny v zákoníku práce pro rok 2014
Nové vydání publikace Zákoník práce se stručným komentářem tak reaguje nejen na změny, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2013 (např. změna právní úpravy pracovních poměrů na dobu určitou nebo zkrácení doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami), ale zabývá se především změnami, které souvisejí s přijetím rekodifikace soukromého práva, tj. navazují na skutečnost, že dnem 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový občanský zákoník.
Způsob zpracování této publikace
V rámci – byť stručného – komentáře autoři upozorňují na některé aplikační problémy a zaujímají k nim stanovisko. Současně přibližují čtenářům i změny související s podpůrným (subsidiárním) používáním nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích.
Cílem této publikace je poskytnout nejširší odborné i laické veřejnosti praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce pro běžné praktické potřeby.
Obsah publikace a prolistování.


 

« zpět