Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

PRÁVO PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Prudil
Objednací číslo 810701
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-929-8
Datum vydání únor 2014
Počet stran 176
Cena 290,- Kč
Anotace

Publikace si klade za cíl seznámit zdravotníky se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu povolání. Důraz je kladen na odpovědnostní vztahy, a to v rovině odpovědnosti občanskoprávní, pracovněprávní a trestněprávní. Zdravotnicko-právní problematika je značně obsáhlá, autor proto vychází ze své dlouholeté praxe advokáta a zaměřuje se na ta témata, která zdravotníky nejvíce zajímají a s nimiž mají nejvíce problémů. Text je psán srozumitelným a čtivým jazykem, odborný výklad je doplňován příklady z praxe a platnými judikáty. Kniha tak poskytuje určitý návod, jak reagovat na situace, s nimiž se zdravotníci ve své práci běžně setkávají.
Při přípravě publikace vycházel autor z právního stavu a z předpisů účinných k 30. září 2013 s výjimkou nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Publikace je určena pro zdravotníky všech kategorií, tedy lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky. Užitečná bude jistě i pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol a vysokých škol, na kterých je vyučováno zdravotnické právo.          

« zpět