Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dobiáš/Kučera/Mach/Poláček
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-81-6
Datum vydání únor 2014
Počet stran 128
Cena 220,- Kč
Anotace

Příručka umožňuje čtenáři aplikovat teoretické vědomosti z mezinárodního práva soukromého na praktické situace.
Sbírka obsahuje sedm příkladů, které vycházejí z vnitrostátní úpravy, unijních předpisů (např. Brusel I, Řím I) a z mezinárodních úmluv.
Tyto příklady jsou řešeny rozhodčími soudy.
Příklady mají jednotnou strukturu: po expozici (vylíčení skutkového děje) následují otázky k zodpovězení a jejich řešení, s uvedením postupu a pramenů, o něž se řešení opírá.
Autorský kolektiv je tvořen pedagogy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Kniha je určena studentům právnických fakult.

« zpět