Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

PRŮVODCE ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Malčeková/Šimek
Objednací číslo 3301
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-905-2
Datum vydání únor 2014
Počet stran 256
Cena 380,- Kč
Anotace

Legislativní úprava odpadů je velice rozsáhlá, autoři se proto rozhodli zaměřit na praktické problémy, s nimiž se původci potýkají nejčastěji. Vytvořili přehlednou a srozumitelnou publikaci obsahující řadu praktických příkladů. Jsou v ní rozebrány situace, které nastávají nejčastěji, a to v hojně provozovaných oborech (např. ve stavebnictví). Příručka pomůže podnikatelským subjektům k nekonfliktnímu průběhu případných kontrol České inspekce životního prostředí, týkajících se odpadového hospodářství. Nepřináší univerzální řešení všech problémů, ale měla by pomoci firmám k nastavení podnikového systému nakládání s odpady
Autoři jsou zkušenými praktiky, kteří se již 20 let pohybují v problematice zpracování dokumentace pro odpadové hospodářství, zastupování firem ve správních řízeních včetně řešení správních deliktů a řádných a mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím veřejné správy, poradenství v oblasti aplikace práva životního prostředí, případně komplexního externího výkonu služeb podnikového ekologa. Pokud čtenář narazí ve své praxi na situaci, která není řešitelná pomocí informací v této příručce uvedených, není nic jednoduššího, než autory kontaktovat a svůj konkrétní problém s nimi konzultovat.
Publikace vychází z právního stavu po novele zákona o odpadech č. 169/2013 Sb., (novela nabyla účinnosti dne 1. 10. 2013).

« zpět