Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

STAVEBNÍ PRÁVO VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Marek/Průcha
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-77-9
Datum vydání únor 2014
Počet stran 336
Cena 490,- Kč
Anotace Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva z hlediska veřejnoprávního, představovaného právem správním a soukromoprávního, zaměřeného na oblast obchodních smluv.
Zapracovány jsou změny, ke kterým došlo na základě účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.
Vzhledem k šíři materie se autoři věnují především těm institutům stavebního práva, které jsou v praxi nejpoužívanější, zároveň však poskytují ucelený pohled na tento právní obor s cílem usnadnit čtenáři orientaci v této značně strukturované a složité právní úpravě.
Kniha se tedy zabývá řízeními podle stavebního zákona, zadáváním veřejných zakázek, uzavíráním smluv ve vztahu ke stavbám - obchodněprávních a dle úpravy v novém občanském zákoníku (smlouva o dílo, koupě věci movité a nemovité).
Součástí je i pojednání o rozhodčím řízení a Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.
Publikace je určena především správním orgánům, zájemcům o výstavbu, stavebníkům, stavebním podnikatelům, i čtenářům z řad širší veřejnosti. Autoři působí jednak oba v akademické sféře, prof. Petr Průcha je mimoto soudcem Nejvyššího správního soudu, prof. Vladimír Marek působí jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.
« zpět