Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Insolvenční zákon - 2. vydání  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Mašlíková a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-80-9
Datum vydání březen 2014
Počet stran 864
Cena 1090,- Kč
Anotace

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován. Druhé vydání publikace veškeré tyto novelizace reflektuje, naposledy rozsáhlou novelou zákonem č. 294/2013 Sb.

Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím víceletých praktických zkušeností získaných aplikací titulního předpisu. Výklad je doplněn výběrem z judikatury.

Kniha obsahuje též nařízení Rady ES 1346/2000 a prováděcí předpisy k titulnímu zákonu.

Publikace je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale rovněž veřejnosti laické, která  je okolnostmi donucena realizovat v insolvenčním řízení svá práva či povinnosti na straně dlužníka či věřitele.

« zpět