Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

LICHVA: TRESTNÝ ČIN A SPOLEČENSKÝ JEV 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Koudelka
Objednací číslo WK2116
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-435-4
Datum vydání březen 2014
Počet stran 332
Cena  497,- Kč
Anotace Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj praktický pohled soudce.
Důraz je v knize položen na současnou právní úpravu lichvy podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na nejnovější rozhodnutí českých soudů. Prostor je věnován také rozhodčímu řízení jako často zneužívanému prostředku pro realizaci lichvy. Kniha tak bude zásadní pomůckou pro práci policistů, státních zástupců, soudců i advokátů.
Autor přináší komparativní pohled na zahraniční a českou právní úpravu i soudní praxi hluboko do minulosti a všímá si také proměn postojů k lichvě v dílech různých filozofů. Lichvu tedy v knize představuje nejen jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev a na základě této hluboké analýzy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda.
« zpět