Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH nejen pro sektorové zadavatele 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Schelleová
Objednací číslo 1801
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7201-857-4
Datum vydání květenr 2014
Počet stran 120
Cena 210,- Kč
Anotace

Zadávání veřejných zakázek je velice sledovanou oblastí, protože při něm dochází k přerozdělování velkého množství veřejných prostředků. V posledních letech prošla legislativa dynamickým vývojem, zejména s ohledem na řadu novel zákona č. 137/2006 Sb. a v současné době i na nově připravovaný zákon o veřejných zakázkách v souvislosti s přijetím nové evropské směrnice.
Publikace se věnuje oblastem, které jsou v rámci zadávání veřejných zakázek nejvíce problematické a diskutované. Autorka vybrala problémy, které v rámci zadávacích řízení často řeší jak zadavatelé, tak i dodavatelé. Jednotlivé kapitoly podávají ucelený přehled o těch problémech, které vycházejí z výkladu relevantní legislativy, z rozhodovací praxe dohledových orgánů, ale i samotné zadávací praxe. Jednotlivá témata autorka vybírala s ohledem na problematiku, s níž se jako právnička ve své praxi setkává a doplnila je související judikaturou.
Publikace odpovídá na otázky, které v souvislosti s průběhem zadávacích řízení řeší zejména zadavatelé, a to i s ohledem na změny, které nastaly s účinností nového občanského zákoníku a technickou novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.    

« zpět