Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Linde Praha, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST A ROZPTÝLENÉ VLASTNICTVÍ 

Cena: 
Dostupné množství skladem:  0


Autor Borkovec
Objednací číslo .
Nakladatel LINDE
ISBN 978-80-7502-019-2
Datum vydání únor 2014
Počet stran 232
Cena 360,- Kč
Anotace

Monografie zpracovává problematiku akciových společností se zaměřením na rozptýlené vlastnictví akcií, včetně corporate governance u tohoto typu akciových společností.
Akciová společnost s rozptýleným vlastnictvím je vrcholem evoluce v oblasti společnos-tí. Na jednu stranu se jedná o silnou, konkurenceschopnou právní formu, na druhou stranu je to však křehký vynález. Jedním z klíčových faktorů, který tento vynález udržuje funkční, je kvalitní právní úprava.
Hlavní teoretický přínos této publikace tkví v popsání historických souvislostí existence rozptýleného vlastnictví a ve vymezení jejích možných právních i jiných příčin. Praktický přínos této monografie pak spočívá v návodu jak dosáhnout nastavení právního prostředí přátelského pro akciové společnosti s rozptýleným vlastnictvím akcií.
Obsahový záběr monografie je tedy poměrně široký, zahrnuje vedle problematiky správy akciových společností v užším pojetí i historii a podstatu akciových společností a dalších ekonomických entit. Popis historického vývoje společností, stejně jako rozbor jejich podstaty, je významným nástrojem pro pochopení aspektů jejich správy v současné době.
Publikace je určena zejména právním teoretikům, pedagogům a studentům, přičemž pro posledně zmíněné může sloužit jako učebnice.

« zpět