Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Ronovská/Vitoul/Bílková a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-020-8
Datum vydání květen 2014
Počet stran 256
Cena 350,- Kč
Anotace

Praktická příručka stručně a srozumitelně zprostředkovává široké veřejnosti důležité informace o základních změnách, ke kterým dochází ve spolkové sféře po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a celé reformy soukromého práva.

Od 1. 1. 2014 se všechna občanská sdružení založená v režimu zákona č. 83/1990 Sb. považují za spolky. Co s sebou tato změna přináší? Plynou z ní pro již existující organizace nějaké povinnosti? A v čem se „nové“ spolkové právo liší od právní úpravy dosavadní?

Autoři se formou otázek a odpovědí věnují nejen zakládání spolku, ale i jeho následnému fungování, tedy členství, vnitřní organizaci, možnosti přeměn, zrušení, likvidaci a zániku. Samostatná část knihy se soustředí na souvislosti rejstříkové, účetní a daňové.

Na závěr příručky jsou připojeny vzorové stanovy, vzorově vyplněný formulář na zápis spolku do spolkového rejstříku a přehled související judikatury.

Kniha se jistě stane nepostradatelným pomocníkem pro orientaci v novém spolkovém právu.

« zpět