Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve Vedecká monografia  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Treščáková
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-026-0
Datum vydání červen 2014
Počet stran 208
Cena 300,- Kč
Anotace

Publikácia sa zaoberá zodpovednosťou za porušenie záväzkov v obchodnom práve. K samotnému jadru témy sa autorka dostáva cez vymedzenie právnych záväzkov ako takých, vymedzenie a rozbor právnej problematiky zmluvy, tak v obchodnoprávnej ako aj v občianskoprávnej rovine. Vo výkladu sa v mnohých prípadoch využíva okrem iných metód aj metóda komparácie, za účelom poskytnutia prehľadu právnych úprav záväzkového práva a obchodnoprávnej zodpovednosti iných štátov (Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, Nemecka a iných nielen kontinentálnych právnych systémov). V rámci zmluvnej zodpovednosti v obchodnom práve, ktorá predstavuje jadro témy, sa autorka zaoberá zodpovednosťou za omeškanie, za vady a za škodu.

Publikácia nie je písaná len v teoretickej rovine, obsahuje aj množstvo príkladov z aplikačnej praxe, množstvo súdnej judikatúry, čím môže predstavovať inšpiračný zdroj užitočných informácií, podnetov a úvah de lege lata, ale aj de lege ferenda, nielen pre akademickú sféru, ale aj pre oblasť aplikačnej právnej praxe.

« zpět