Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ROZVODY, ROZCHODY A ZÁNIK PARTNERSVÍ 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Dvořáková/Francová Závodská
Objednací číslo WK1716
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-500-9
Datum vydání červen 2014
Počet stran 246
Cena  430,- Kč
Anotace Kniha pojednává o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů a zmiňuje se i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. S řešením souvisejících právních problémů jsou čtenáři seznámeni s ohledem na nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, který také nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.
Součástí knihy jsou vzory žalob, dohod a návrhů, úplné znění zákona o registrovaném partnerství a vybrané paragrafy z občanského zákoníku, zákona o zvláštních řízeních soudních a zákona o obchodních korporacích.
Autorky jsou advokátky s dlouholetou praxí v Praze.JUDr. Marie Francová pracovala v advokacii od roku 1969 do roku 2007.JUDr. Jana Dvořáková Závodská pravidelně seznamuje s danou problematikou diváky vpořadu Sama doma České televize. Je též spoluautorkou knihy Byty a právo, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v roce 2007. Advokátní kancelář má v Praze 7.
« zpět