Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

KALKULACE NÁKLADŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Popesko/Novák/Tučková/Fialová/Strouhal
Objednací číslo WK3431
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-509-2
Datum vydání červenec 2014
Počet stran 220
Cena  359,- Kč
Anotace Publikace se zaměřuje na základní aspekty řízení nákladů. Jsou zde prezentovány jednotlivé kategorie nákladů a způsoby jejich klasifikace z pohledu zdravotnických organizací. Navazuje přehled základních kalkulačních metod, včetně popisu podmínek jejich využití ve zdravotnických organizacích. Další část publikace se zaměřuje na problematiku uplatnění metod nákladových kalkulací ve zdravotnických organizacích, jsou zde prezentovány současné trendy a přístupy a také výsledky výzkumu zaměřeného na přístup českých nemocnic k metodám a nástrojům řízení nákladů. Následující část publikace se zabývá otázkami využití metod kalkulace podle aktivit (Activity-Based Costing) ve zdravotnických organizacích. Jsou zde publikovány praktické ukázky těchto systémů a diskutovány jejich přínosy a omezení. Na základě provedených aplikací procesních kalkulací je definován obecný postup pro zavedení typizované ABC kalkulace ve zdravotnické organizaci. Tři závěrečné kapitoly pak obsahují příklady praktických případových studií.
« zpět