Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Cenné papíry. Základy soukromého práva IV 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Chalupa/Reiterman
Objednací číslo SK35
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-542-8
Datum vydání září 2014
Počet stran 240
Cena 390,- Kč
Anotace

Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící v advokacii, kteří ještě nezapomněli na rozmarná studentská léta, ale zároveň již v rámci svého profesního života posbírali určité praktické zkušenosti umožňující jim poskytnout čtenářům základní vhled do této svébytné oblasti právního řádu.
Ambicí knihy je poskytnout v co nejkoncentrovanější podobě srozumitelný výklad práva cenných papírů po rekodifikaci českého soukromého práva, a učinit tak pokud možno s nadhledem a bez zbytečného teoretizování.
Knihu by měli ocenit nejen studenti právnických fakult, ale i studenti jiných oborů, kteří mají právo jako vedlejší předmět či specializaci, a koneckonců vůbec každý, kdo se chce přístupnou formou s touto zajímavou problematikou seznámit.
Dalším připravovaným titulem ze série knih o základech soukromého práva je publikace věnující se obchodním korporacím.

« zpět