Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Dědické právo v praxi 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Svoboda/Klička
Objednací číslo PP92
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-266-3
Datum vydání listopad 2014
Počet stran 408
Cena 590,- Kč
Anotace

 

* publikace přibližuje novou úpravu dědického práva z pohledu práva hmotného i procesního
* zdůrazňuje praktickou stránku řešení nových problémů, které nová úprava dědického práva přinesla
* v první části se věnuje nové úpravě dědického práva hmotného a přináší rovněž výklad svěřenského nástupnictví, náhradnictví či odkazu
* ve druhé části se věnuje právu procesnímu (popisuje řízení o pozůstalosti jako kontinuální proces od jeho zahájení, přes předběžná šetření, zjišťování dědiců, odkazovníků a majetku zůstavitele až po projednání pozůstalosti a jeho ukončení)
* obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou obecné úpravě likvidace pozůstalosti

 

« zpět