Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Zákoník práce 2015 (sešitové vydání) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Schmied/Trylč
Objednací číslo A5641
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7263-917-5
Datum vydání prosinec 2014
Počet stran 168
Cena 129,- Kč
Anotace

Čtenářům se v této oblíbené a lety prověřené publikaci opět nabízí přehledné sešitové vydání zákoníku práce ve znění účinném k 1. 1. 2015, které vedle platného znění normativních ustanovení zahrnuje i aktuální komentář vztahující se vždy k jednotlivým jejich uceleným skupinám.

Změny v zákoníku práce pro rok 2015

Přestože se plánovaná novelizace zákoníku práce k 1. 1. 2015 v legislativním procesu pozdržela a s její účinností lze počítat přibližně až o 6 měsíců později, jsou v publikaci promítnuty dílčí změny, k nimž došlo v roce 2014 zákonem č. 101/2014 Sb. a zákonem č. 182/2014 Sb.
V komentáři jsou pak rovněž promítnuty některé zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích a rovněž dopady změn jiných právních předpisů v pracovněprávních vztazích, např. zavedení některých nových skutkových podstat přestupku či správního deliktu podle zákona o inspekci práce, zákona o zaměstnanosti a prováděcích právních předpisů k zákoníku práce.

Proč právě tuto publikaci?

Cílem této publikace je poskytnout nejširší odborné i laické veřejnosti praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce pro běžné praktické potřeby.

 

« zpět