Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Gerloch/Beran
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-058-1
Datum vydání leden 2015
Počet stran 272
Cena 360,- Kč           
Anotace

Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární odpovědnosti a také v odpovědnosti ústavní.

Podstatná část je věnována rekodifikaci občanského práva, která přinesla určité novinky v pojetí odpovědnosti v tomto odvětví. Kniha je určena nejen právním teoretikům a studentům, ale také praktikujícím soudcům, advokátům, firemním právníkům a pracovníkům státní správy a samosprávy.

« zpět