Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Manželství  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šínová/Šmíd
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-046-8
Datum vydání prosinec  2014
Počet stran 336
Cena 450,- Kč           
Anotace

Monografie se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska právního. Vychází z nové úpravy hmotněprávní, zakotvené v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zároveň z nové úpravy procesní, představované především zákonem o zvláštních řízeních soudních (zák. č. 292/2013 Sb.). Vzhledem k rostoucí globalizaci společenských vztahů, z níž pramení stále se zvyšující počet tzv. smíšených manželství, autoři do publikace zařadili také analýzu úpravy obsažené v novém zákoně o mezinárodním právu soukromém (zák. č. 91/2012 Sb.) a v evropské unijní legislativě a přehled právní úpravy účinné na Slovensku.

Publikace předkládá ucelený pohled na právní úpravu institutu manželství od středověku po současnost, od jeho vzniku po jeho zánik, i co do vymezení vzájemných práv a povinností manželů a otázek souvisejících s tzv. neplatným a neexistentním (zdánlivým) manželstvím.

« zpět