Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Nicotnost správního rozhodnutí  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Frumarová
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-056-7
Datum vydání prosinec  2014
Počet stran 496
Cena 590,- Kč           
Anotace

Monografie představuje komplexní a systematický pohled na problematiku nicotnosti správních rozhodnutí.

Nicotnost je považována za nejzávažnější vadu správního rozhodnutí. Nicotné rozhodnutí představuje právně irelevantní výsledek jednání určitého správního orgánu, nejde tedy vůbec o správní rozhodnutí. Ve vztahu k ostatním vadám považujeme nicotnost za vadu nejtěžší a také neodstranitelnou, resp. nezhojitelnou.

V úvodu monografie je vymezena samotná podstata vady nicotnosti, jakož i vzájemné, často velmi složité vztahy této a dalších možných vad správních rozhodnutí. Značná pozornost je pak věnována jednotlivým důvodům nicotnosti. Následně se autorka zaměřuje na vymezení postupů deklarace nicotnosti správního rozhodnutí jak ze strany správních orgánů, tak i soudů, jakož i na další možné způsoby odstranění či alespoň odpovídající reflexe takového aktu v jiných řízeních a ve vztahu k rozličným orgánům veřejné moci. Opomenuta nezůstává ani otázka důsledků vydání takového aktu, vč. případné odpovědnosti za škodu.

Publikace je určena především odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, studentům i občanům, kteří se každodenně střetávají s výkonem veřejné správy a se správními rozhodnutími.

« zpět