Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Vladár
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-050-5
Datum vydání leden 2015
Počet stran 240
Cena 350,- Kč           
Anotace

Monografie představuje ucelené historicko-právní dílo, zaměřené na analýzu dvou významných právních prostředků středověkého kanonického práva exceptio spolii a actio spolii, známých také jako "Remedia spolii", a jejich další vliv na vývoj církevního i světského práva.

Kromě toho zeširoka poukazuje na to, jakým způsobem docházelo k přejímání jednotlivých kanonicko-právních institutů právem světským a na důležitý příspěvek středověké právní vědy a právnictví, na formování moderního i pozitivního práva.

Publikace je určena široké odborné i laické veřejnosti, a tedy každému, kdo má zájem o získání přehledu o úloze katolické církve a jejího práva při formování evropské právní kultury.

ům, teoretikům, výzkumníkům i praktikům.

« zpět