Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Corporate governance 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor editoři:Hurychová/Borsík
Objednací číslo WK14119
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-654-9
Datum vydání únor 2015
Počet stran 280
Cena  350,- Kč
Anotace
V rámci rekodifikace soukromého práva v České republice došlo k řadě významných změn, mimo jiné v oblasti správy a řízení obchodních korporací. Součástí právní úpravy se staly instituty dosud řešené pouze judikatorně, jakož i instituty zcela nové (např. business judgment rule, wrongful trading, test úpadku, volitelný monistický systém organizační struktury akciové společnosti atd.). Monografie se zaměřuje jak na právní, tak na ekonomické aspekty předmětné problematiky. Cílem této monografie není podat vyčerpávající výklad, nýbrž předložit pohled autorů na oblasti corporate governance, které si podle jejich názoru zaslouží bližší pozornost. Věříme, že publikace bude pro odbornou veřejnost přínosná a zajímavá.
kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

Přednáší pro řadu vzdělávacích agentur se zaměřením na výklad pracovněprávních a souvisejících předpisů. Je odborníkem na pracovněprávní judikaturu. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je spoluautorem odborných publikací.

« zpět