Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Aktuální otázky metodologie právního myšlení  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Machalová/Večeřa/Havránek/Hlouch/Sobotka/Sobek
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-060-4
Datum vydání únor 2015
Počet stran 336
Cena 450,- Kč           
Anotace

Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci.

Je tvořena sedmi příspěvky, jejichž tematické zaměření rozděluje práci na tři pomyslné části. První část je věnována výkladu základních otázek, které tvoří jádro metodologie právního myšlení, jako je role pojmu práva nebo účelu práva. Druhou část publikace pak utváří výklad role základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů. Autoři také vysvětlují metodologické přístupy při řešení konkrétních problémů, jako je střet norem, či uplatnění analogie ve výkladu práva.

Závěrečné příspěvky reagují na některé otázky role etiky v současném právním myšlení a podrobně se věnují právnímu welfarismu.

Publikace je určena odborné veřejnosti i všem zájemcům o právně filozofické a právně teoretické otázky.

« zpět