Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) - Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Otík/Maisner/Pokorný/Málek/Janoušek
Objednací č. 14233.
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-724-9
Datum vydání březen 2015
Počet stran 456
Cena  895,- Kč
Anotace
Nejnovější komentář k zákonu č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, jako první na českém trhu reaguje na legislativní změny účinné od 1. 1. 2014 v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Do výkladu je tak nově zařazena zejména problematika spolkové samosprávy a rozhodčího řízení před rozhodčí komisí spolku.

Komentář je zaměřen zejména na praktickou stránku všech aspektů spojených s rozhodčím řízením a obsahuje rozbor aktuálních rozhodnutí rozhodčího soudu a aktuální judikatury a argumentace obecných soudů při rušení rozhodčích nálezů a bude tak užitečnou pomůckou pro advokáty, rozhodce i soudce.

Autory komentáře jsou dlouholetí uznávaní odborníci z advokátní kanceláře Rowan Legal a z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři.

Rozsáhlé výklady k jednotlivým ustanovením zákona jsou věcné a využitelné nejen rozhodci a právními zástupci stran sporů, ale jsou přístupné i poučené laické veřejnosti. Navíc jsou doplněny velkým množstvím judikátů týkajících se problematiky rozhodčího řízení. Za zvláště přínosné lze považovat bohatý výběr z rozhodcovské praxe. Komentář se tak může stát výbornou pomůckou nejen čtenářům z řad právnické obce, ale také studentům právnických fakult k pochopení principů rozhodčího řízení. Publikace by mohla postupně přispět k tomu, že účastníci řízení budou přicházet poučenější o svých právech a povinnostech, ale i rizicích, která jim hrozí.

« zpět