Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Trestněprávní odpovědnost ve sportu  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Coufalová/Pinkava/Pochylá
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-87576-88-5
Datum vydání březen 2015
Počet stran 160
Cena 290,- Kč           
Anotace

Monografie se zabývá různými aspekty trestní odpovědnosti ve sportu. V úvodu se autoři zabývají otázkami použitelnosti trestního práva v oblasti sportu a některými aspekty sportovní legislativy v návaznosti na trestní právo. Hlavní část publikace se věnuje problematice trestní odpovědnosti za sportovní úrazy, některým aspektům hospodářské trestné činnosti ve sportu (zejména korupci a nelegálním sázkám) a otázce protiprávních činů návštěvníků sportovních utkání.

Cílem této publikace je shrnutí problematiky trestní odpovědnosti ve sportu v České republice, a to jak z pohledu trestněprávní teorie, tak rozhodovací praxe. Kniha však neřeší jen tuzemské aspekty trestněprávní odpovědnosti, ale zabývá se i vybranými zahraničními právními úpravami. Zároveň uvádí řadu soudních rozhodnutí jak tuzemských soudů, tak soudů řady dalších států, které mohou být jistou inspirací i pro českou rozhodovací praxi.

Publikace je určena nejen studentům zabývajícím se problematikou sportovního práva, ale i zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

« zpět