Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Faix/Bureš/Svaček
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN  978-80-7502-064-2
Datum vydání březen 2015
Počet stran 432
Cena 450,- Kč           
Anotace

Mezinárodní právo veřejné je právním oborem, který se zejména v posledních třech dekádách mimořádně dynamicky rozvíjí a s ohledem na stále intenzivnější zapojování České republiky do mezinárodních struktur se tak pro studenta právnické fakulty stává nepostradatelnou znalostní součástí i v případě jeho působení ve vnitrostátní aplikaci práva.

Rukověť svou koncepcí není jen klasickou sbírkou pramenů. Obsahuje dokumenty, které mají zásadní charakter pro mezinárodní společenství jako celek, potažmo dokumenty sloužící jako příklad relevantní mezinárodněprávní (české) praxe. Reflektuje ale také současný stav a aktuální vývoj mezinárodního práva, například zařazením prvního překladu znění Návrhu článků o odpovědnosti mezinárodních organizací, nebo Úmluvy o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku.

Každá kapitola je opatřena seznamem souvisejících dokumentů, jejichž uvedení je účelné pro případ, že se čtenář zajímá o specifickou materii hlouběji. Součástí některých důležitých dokumentů jsou i základní informace jako například údaj o datu vstupu mezinárodní smlouvy v platnost, počtu smluvních stran, případně číslo, pod kterým byla smlouva v České republice publikována.

« zpět