Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Trestní právo procesní - 6. vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Fenyk/Císařová/Gřivna a kolektiv
Objednací číslo 14023
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-750-8
Datum vydání duben 2015
Počet stran 928
Cena  1100,- Kč
Anotace
Šesté vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Výklad reaguje i na aktuální vývoj v oblasti tzv. europeizace trestního práva procesního. Učebnice obsahuje řadu názorných příkladů. Učebnice je určena především studentům právnických fakult a praktickým právníkům, kteří přicházejí do styku s trestním právem hmotným, trestním právem procesním a trestním řízením. Autory této učebnice jsou pedagogové Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a zástupci odborné praxe. Tím je dosaženo potřebného spojení teoretických informací a praktických zkušeností.
« zpět