Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Žďárek/Těšinová/Škárová/Waltr/Púry a kolektiv
Objednací číslo PP111
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-280-9
Datum vydání srpen 2015
Počet stran 184
Cena 390,- Kč
Anotace

Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění.
Publikace je především praktickým návodem, jak aplikovat Metodiku, kterou Nejvyšší soud České republiky přijal jako reakci na proběhlou legislativní změnu. Věnuje se též teoretickým východiskům, související hmotněprávní úpravě a také procesním aspektům – uplatnění nároku jak v občanskoprávním, tak případně v trestním (adhezním) řízení.
Kniha je určena nejen advokátům a soudcům, kteří se ve své praxi odškodňování újem na zdraví věnují, ale též soudním znalcům a lékařům, kteří budou podle Metodiky Nejvyššího soudu zpracovávat odborné posudky.


 

« zpět