Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Daňový řád s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 8. 2015  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Matyášová/Grosová
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-081-9
Datum vydání září 2015
Počet stran 1024
Cena 1490,- Kč           
Anotace

Daňový řád prošel od prvního vydání komentáře zásadními změnami. Druhé vydání přináší ucelený komentář novelizované právní úpravy s důrazem na její uplatnění v aplikační praxi. Autorky při výkladu jednotlivých institutů upozorňují na souvislosti daňového řádu s rekodifikací soukromého práva a se změnami v občanském soudním řádu a v jednotlivých daňových zákonech. Vycházejí při tom z vlastních praktických zkušeností z oblasti daňové správy. Komentář je doplněn citacemi ze související judikatury, jak nové, tak původní k zákonu o správě daní a poplatků, která je aplikovatelná i na obsahově shodné instituty upravené daňovým řádem.

Užitečné přílohy (vybrané Pokyny a Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí týkající se správy daní, vybrané související zákony včetně zcela nového zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní) jsou připraveny ke stažení na níže uvedené webové stránce. Cílem publikace je usnadnit orientaci v novelizovaném právním předpise široké veřejnosti, a to jak správcům daně v jejich každodenní činnosti, tak i daňovým poradcům, daňovým subjektům, které se s problematikou správy daní setkávají při plnění svých daňových povinností, a jejich právním zástupcům.

JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. působila od r. 1983 v daňové správě (na Krajské finanční správě v Brně, později na Finančním ředitelství v Brně), po vzniku Nejvyššího správního soudu v roce 2003 byla jmenována soudkyní tohoto soudu, kde se zabývá rovněž daňovou problematikou. Od roku 2008 je předsedkyní senátu, v letech 2009 až 2014 působila rovněž jako předsedkyně kárného senátu pro řízení ve věcech soudních exekutorů. Daňové problematice se věnuje rovněž v rámci své pedagogické činnosti na právnické fakultě Paneuropské univerzity.

JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D. působila od roku 1980 v daňové správě (na Finanční správě v Prostějově, později na Finančním úřadě). Od roku 2007 je advokátkou v Prostějově. Ve své praxi se specializuje mimo jiné i na problematiku daní a exekucí. Působí rovněž jako členka pracovní komise pro finanční právo Legislativní rady vlády. Věnuje se také pedagogické činnosti a lektorské a zkušební činnosti v rámci České advokátní komory.

« zpět