Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 14. doplněné a přepracované vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Žďárek/Těšinová/Škárová/Waltr/Púry a kolektiv
Objednací číslo UT15
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-583-1
Datum vydání srpen 2015
Počet stran 432
Cena 560,- Kč
Anotace Autoři učebnice, profesí soudci, využili k napsání knihy své mnohaleté zkušenosti z aplikační praxe, z níž čerpali mnohé poznatky, a současně využili i své zkušenosti z dosavadní pedagogické činnosti. Kniha přináší nezměněný pravidelný přehled a výklad v systematickém uspořádání všech nejvýznamnějších právních institutů a právem upravených společenských vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR v aktuální podobě. Současný obsah knihy navazuje na své předchozí 13. vydání reflektující historickou změnu právní úpravy soukromého práva v novém občanském zákoníku, když nyní přináší první poznatky z interpretační i aplikační praxe tohoto významného právního kodexu.
Kromě této části učebnice byly podrobeny revizi textu i další její části, aby tím byly postiženy i některé dílčí, ovšem nikoli nevýznamné novely uvedených právních předpisů.
Všechna předchozí vydání učebnice si již získala široký okruh zájemců díky srozumitelnému a přístupnému výkladu, někdy komplikovaných právních předpisů, který umožňuje každému čtenáři komplexní a velmi dobrou orientaci v právním řádu České republiky v jeho aktuální podobě. Ve 14. vydání učebnice tomu není jinak.

 

« zpět