Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Praktikum civilního procesu - 2. část  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Hamuľáková/Křiváčková/Šínová a kolektiv
Objednací číslo .
Nakladatel Leges
ISBN 978-80-7502-086-4
Datum vydání září 2015
Počet stran 224
Cena 340,- Kč           
Anotace

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Druhá část je zpracována k právnímu stavu ke dni 1. 7. 2015.

Praktikum je řazeno dle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu od nápravy vadných rozhodnutí, přes nesporná řízení, správní soudnictví až po exekuční řízení, řízení insolvenční a rozhodčí.

Každá kapitola obsahuje modelově zpracovaný řešený příklad a další příklady tematicky související. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny i o seznam literatury a judikatury k tématu a jsou zakončeny kontrolními otázkami a testy. Součástí praktika jsou i vzorová zadání odvolání a klauzurních prací, která jsou opatřena stručným řešením.

Praktikum je určeno především jako pomůcka ke studiu civilního procesu studentům magisterských a bakalářských studijních programů zaměřených na právo a právní vědu, může však sloužit i k přípravě na advokátní či jiné profesní zkoušky.

« zpět