Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Žďárek/Těšinová/Škárová/Waltr/Púry a kolektiv
Objednací číslo EPI85
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-584-8
Datum vydání říjen 2015
Počet stran 152
Cena 290,- Kč
Anotace Postavení členů představenstva akciové společnosti a jejich povinnosti vůči společnosti patří mezi základní otázky práva obchodních společností. Mohlo by se zdát, že občanský zákoník vyjasnil vztah povinnosti loajality a péče řádného hospodáře, ale autorka argumenty obsaženými v publikaci dokazuje, že fiduciární loajalita je samostatnou povinností, kterou není možné slučovat s péčí řádného hospodáře. Publikace také obsahuje analýzu funkce pravidla podnikatelského úsudku v tuzemském a americkém právním prostředí. Významným přínosem je i rozsáhle zpracování tématu z pohledu práva Velké Británie. Odborné úvahy doplňuje tuzemská i zahraniční judikatura. Publikaci ocení nejenom odborná veřejnost a osoby vykonávající funkci člena představenstva v akciové společnosti, ale i širší veřejnost, když povinnost péče řádného hospodáře je nově stanovena pro zástupce všech právnických osob.
« zpět