Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Úpadkové trestné činy v České republice 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Púry
Objednací číslo PP112
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-562-6
Datum vydání říjen 2015
Počet stran 248
Cena 490,- Kč
Anotace Monograficky zpracovaná publikace týkající se problematiky úpadkových trestných činů je první publikací tohoto zaměření na českém trhu.
Autor podává podrobný výklad skutkových podstat trestných činů poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení a pletich v insolvenčním řízení, ale současně upozorňuje na možnost spáchání dalších trestných činů souvisejících s právními vztahy mezi věřiteli a dlužníky, s řešením úpadku dlužníka a s insolvenčním řízením. Publikace se dotýká i některých obecných otázek trestní odpovědnosti, ale i řady obecných a konkrétních souvislostí trestního postihu. V takovém případě autor vychází z aktuální úpravy soukromého práva provedené zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporací, i když neužší a nejpočetnější vztahy se týkají insolvenčního zákona. Díky preciznímu sepsání díla může být tato publikace užitečnou pomůckou nejen pro insolvenční i trestní soudce, státní zástupce, policisty řešící úpadkové trestné činy, a také advokáty, ale též i pro podnikatele či jiné účastníky závazkových vztahů.
« zpět