Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákoník práce - Komentář - 5. aktualizované vydání 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kahle/Vysokolajová/Hůrka/Randlová/Doležílek
Objednací číslo 14983
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-955-7
Datum vydání 23.listopadu  2015
Počet stran 792
Cena 1595,- Kč
Anotace
Komentář vychází z právního stavu účinného k 1. 10. 2015.

Páté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které novela – zákon č. 205/2015 Sb. – přináší.

Tyto změny se týkají především právní úpravy náhrady škody (majetkové a nemajetkové újmy), k níž došlo v důsledku pracovního úrazu či nemocí z povolání, včetně přizpůsobení dosavadní terminologie v této oblasti pojmům užívaným občanským zákoníkem a věcných změn některých ustanovení upravujících výši poskytovaných náhrad. Novela se dotkla také úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména ustanovení vztahujících se k jejich skončení.

Komentář je určen pro pracovníky, kteří se každodenně zabývají praktickou aplikací zákoníku práce. Tedy nejen pro právníky a studenty práv ale pro další odborníky z praxe, kteří převážně nemají právnické vzdělání — personalisty, podnikatele, ředitele firem.

Komentář je výbornou pomůckou usnadňující výklad ustanovení, která přináší nejasnosti. Výklad zákona je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu a obohacen o praktické příklady.

« zpět