Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Šamánek/Kvasnicová a kolektiv
Objednací číslo 15301
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7478-971-7
Datum vydání prosinec 2015
Počet stran 176
Cena  255,- Kč
Anotace
Publikace se zabývá některými účetními a daňovými souvislostmi zákona o obchodních korporacích a ukazuje na praktických účetních příkladech provázanost obchodního práva a účetnictví.

Nejprve Vás provede založením kapitálové společnosti, možností splácení peněžitých a nepeněžitých vkladů a základními účetními povinnostmi. Kniha se dále zabývá zvyšováním a snižováním základního kapitálu, rozdělováním zisku, možností výplaty zálohy na podíl na zisku a jejího vypořádáním. Také se věnuje možnostem akciové společnosti nabývat vlastní akcie a rozebírá vypořádací podíl pro odcházejícího společníka ze společnosti s ručením omezeným. Dozvíte se, jak vzniká položka Jiný výsledek hospodaření, a proč je nutné její schválení a rozdělení valnou hromadou. Pozornost je také věnována výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, který bude od roku 2016 povinnou součástí účetní závěrky pro střední a velké společnosti.

Publikace podává pomocnou ruku pracovníkům účetních oddělení, ekonomům, daňovým poradcům, auditorům i studentům středních a vysokých škol, kteří se s touto problematikou setkávají.

« zpět