Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Obchodní korporace. Obecná část. Základy soukromého práva V 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Chalupa/Reiterman/Holý
Objednací číslo SK38
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-577-0
Datum vydání prosinec 2015
Počet stran 544
Cena 330,- Kč
Anotace Publikace představuje učebnici práva obchodních korporací a navazuje na učebnici práva cenných papírů, která v rámci série Základů soukromého práva vyšla v roce 2014. Je založena na obdobných principech, kterými jsou jednoduchost a jasnost výkladu, přívětivá a názorná grafická stránka a velké množství příkladů vycházejících ze zkušeností autorů s aplikací práva obchodních korporací v praxi. Zásadní devizou publikace je také skutečnost, že se autoři nebojí vyjádřit své názory na sporná ustanovení obecné části zákona o obchodních korporacích a přispět tak svým úsilím k hledání jejich správné interpretace.
Knihu by tak měli ocenit nejen studenti právnických fakult a jiných oborů, v rámci nichž se právo obchodních korporací vyučuje, ale také ti, kdo se právem obchodních korporací zabývají profesně.
Dalším připravovaným titulem ze série knih o základech soukromého práva je publikace věnující se přeměnám obchodních korporací a obchodnímu rejstříku.
« zpět