Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - ANAG, spol. s r.o.

Zákoník práce 2017 (sešitové vydání) 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Schmied/Trylč
Objednací číslo A5717
Nakladatel ANAG
ISBN 978-80-7554-058-4
Datum vydání prosinec 2016
Počet stran 168
Cena 129,- Kč
Anotace
13. vydání

V návaznosti na dosavadní roční periodicitu nabízíme čtenářům i v letošním roce stručnou odbornou publikaci obsahující aktuální znění zákoníku práce k 1. 1. 2017.

Praktické vydání úplného znění se stručným komentářem

Nespornou předností této prakticky pojaté a čtenáři oblíbené publikace je vedle paragrafového znění zákoníku práce též stručný a přehledný doprovodný komentář strukturovaný podle jednotlivých ucelených oblastí pracovněprávní úpravy.

Důležitost aktuálního znění

Aktuálnost tohoto vydání spočívá zejména v zohlednění významných změn, k nimž došlo v prováděcích právních předpisech k zákoníku práce, především v oblasti odměňování (postupné zvýšení platových tarifů ve státní službě, ve veřejných službách a správě a zejména v úrovni minimální mzdy), byť v samotném zákoníku práce v průběhu roku 2016 k zásadním změnám nedošlo.

Všestranné využití publikace pro každodenní praxi

Hlavním cílem této publikace je poskytnout nejširší odborné i laické veřejnosti praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce s přesahem do prováděcích právních předpisů k němu, a to s ohledem na její běžné praktické potřeby.

« zpět