Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Komentář 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Zemanová/Toman
Objednací číslo 15465
Nakladatel Wolters Kluwer
ISBN 978-80-7552-005-0
Datum vydání únor 2016
Počet stran 208
Cena  245,- Kč
Anotace
Komentář se zabývá praktickou aplikací a úskalími zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Uspořádání komentáře vychází z jeho jednotlivých hlav takto:
  • subjekt daně;
  • předmět daně;
  • osvobození od daně;
  • základ daně;
  • sazba, výpočet a rozpočtové určení daně;
  • obecná ustanovení;
  • zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně;
  • společná, přechodná a zrušovací ustanovení.
Každé ustanovení je opatřeno extraktem důvodové zprávy k zákonnému opatření, vlastním komentářem, který shrnuje praktické zkušenosti a teoretické úvahy autorů, a odkazem na související ustanovení a předpisy a případně výčtem judikatury a literatury. V relevantních případech jsou zmiňovány dopady očekávané novelizace (v době kompletace komentáře známé jako sněmovní tisk 639) s navrhovanou účinností od 1. 4. 2016.
« zpět