Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - C.H.BECK

Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. 

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Novotný/Horák/Holejšovský/Oehm
Objednací číslo EKZ166
Nakladatel C.H.Beck
ISBN 978-80-7400-602-9
Datum vydání březen 2016
Počet stran 416
Cena 990,- Kč
Anotace Publikace podává aktuální komentář k právním předpisům v oblasti bytového spoluvlastnictví a bytového družstevnictví. Autoři komentáře zhodnotili dosavadní vývoj právních názorů za uplynulé dva roky od účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Výklad k bytovému spoluvlastnictví zahrnuje přijetí katastrální vyhlášky, pokynů ČÚZK č. 44, a nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.
Autoři se tak zaměřují na většinu aktuálních problémů bytového spoluvlastnictví, včetně uplatnění občasného zákoníku na jednotky vymezené podle zákona o vlastnictví bytů.
Při výklad bytového družstevnictví se autoři pokouší komentovat základní relevantní ustanovení zákona o obchodních korporacích. I v tomto případě se autoři zabývají výkladem aktuálních výkladových problémů s pokusili se hledat maximálně dispozitivní výklad příslušných ustanovení, tak jak odpovídá zásadám civilního práva i naléhavým společenským potřebám.

 

« zpět