Když knihy, tak jedině od nás

Nabídka publikací - Publikace - Nakladatelství Leges, s.r.o.

Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou - 3. aktualizované vydání podle stavu účinného od 1. 10. 2015 a od 1. 10. 2016  

Cena: 
Dostupnost:  skladem

Množství: 

Autor Kučerová/Horzinková
Objednací číslo
Nakladatel LEGES
ISBN 9788075021014
Datum vydání březen 2016
Počet stran 576
Cena 890,- Kč
Anotace

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře.

Třetí vydání reaguje na množství legislativních změn. Z důvodu dělené účinnosti zákona č. 204/2015 Sb. uvádíme u dotčených ustanovení znění účinné do 30. 9. 2016 i znění účinné od 1. 10. 2016. Zároveň je zapracována novela zákonem č. 48/2016 Sb., účinným od 20. 2. 2016.

Komentář byl v novém vydání prohlouben a doplněn o aktuální judikaturu soudů, přičemž nejvýznamnější rozhodnutí jsou promítnuta přímo do textu. Autorky zobecňují a objasňují konkrétní praktické problémy, dále vysvětlují nejasnosti a upozorňují na rozdíly v aplikační praxi. Judikatura je uváděna v dosud nepublikovaném rozsahu. Publikace obsahuje také aktuální přehled všech zákonů, které upravují další skutkové podstaty přestupků.

Kniha je určena především orgánům veřejné správy, které se přestupkovým právem zabývají (přestupkové komise, policie, inspekce, finanční a jiné úřady), i pachatelům přestupků a jejich právním zástupcům.

 

« zpět